X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

تشویش اذهان عمومی بد، تشویش اذهان عمومی خوب

24 خرداد 1397


مواجهه ی دوگانه با یک رفتار


یکی از مواد قانونی که طی آن، سال‌هاست کسانی را بر اساس آن، متهم و یا محکوم می‌کنند، "تشویش اذهان عمومی" است. طبق این ماده‌ی مبهم قانونی، تشویش اذهان عمومی جرم تلقی شده و افراد خاطی متحمل جرایم و کیفرهایی شده و می‌شوند. 

بگذریم از این که چه چیزهایی را می‌توان از مصادیق تشویش ذهنیت عمومی برشمرد، اما مطابق با این قانون، گویا اذهان عمومی دارای احترامی ویژه است. به نحوی که نباید آن را به مخاطره انداخت و یا آن را مشوش نمود و آرامشش را سلب کرد. 


 از آثار و نتایج تشویش اذهان عمومی، گسترش ترس و اضطراب از آینده ی نامعلوم، هراس از وقایع محتمل، ناامیدی و بی‌اطمینانی است. همه‌ی این نشانه‌ها که برشمرده شد، امر درونی و روان شناختی است. این عناصر ذهنی و روان شناختی، در عمل و در حوزه‌ی جامعه، به خشونت‌ها، بی‌اعتمادیها و آسیب‌های عینی اجتماعی و در حوزه‌ی اقتصاد به بی‌ثباتی قیمت‌ها و بازار معاملات ترجمه می‌شود. بی ثباتی اقتصادی و بازار، مهمترین نشانه‌ی آن است که جامعه و اذهان عمومی، آرامش و ثبات پیشین خود را از دست داده است.


اکنون ایران و ساکنان این سرزمین به علت سیاست‌ها و تصمیم‌های عاملان اصلی قدرت در شوکی بزرگ و تشویشی عمیق فرو رفته است. تشویشی که زندگی مردم را به بن بست می‌کشاند. اگر تشویش اذهان، بد است، چرا حاکمان ده‌ها سال متمادی است که ساکنان این دیار را بی‌قرار و مضطرب و مشوش نگه داشته‌اند؟ 


  می‌توان و باید این پرسش را مطرح کرد که:

 آیا قانون صرفا برای شهروندان نوشته می شود و یا حاکمان سیاسی هم مشمول قانون می‌شود؟ 

آیا فقط شهروندان هستند که باید قانون را رعایت کنند یا تصمیمگیران اصلی سیاست و سیاستگذاران اصلی حاکمیت نیز باید قانون را رعایت کنند؟ 

آیا تشویش اذهان عمومی، بد است زیرا توسط منتقدان و اپوزیسیون انجام می شود؟ 

آیا اساسا برهم زدن آرامش اذهان عمومی کاری خلاف و غیر قانونی است و از هر کسی سر بزند مستوجب عقوبت می‌شود؟


  کاش حاکمان، یک بار، تصمیم‌ها و سیاست‌هایشان را از این منطر و زاویه ارزیابی کنند که چقدر موجب تشویش و ناامیدی و بی اعتمادی جامعه شده‌اند. ما شهروندان که محکمه‌ای در اختیار نداریم، اما دست کم آنها را به محکمه ی درونشان دعوت می‌کنیم تا ببینیم چه کسی اذهان عمومی را مشوش می‌کند؟