X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

در سوگ "جوانمردی"

5 مرداد 1396"بنیتا" و " آتنا" و کودکانی که قربانی جنایت می شوند، معنایی بیشتر از یک جنایت کثیف و بی شرمانه دارند و آن،  فرسوده شدن چیزی است که در فرهنگ ایرانی حضوری پررنگ داشت و آن ، "جوانمردی " بود. اینک ما نه تنها در سوگ و غم بنیتا و اتنا ملولیم که آنچه در سوگش نشسته ایم ، مرگ جوانمردی در فرهنگی است که روزگاری بدان افتخار می کرد. سست شدن پایه های فضیلتی است که بنیان زندگی اجتماعی محسوب می شود. 


 از خواندن تاریخ زندگی های اجتماعی  می یابیم که در همه زمان ها و در همه ی تاریخ، رفتارهای بزهکارانه و کنش های غیر اخلاقی رواج داشته است. دزدی و سرقت، آدم کشی و  سایر رفتارهای خشن در جماعت ها و اجتماعات رخ می داده است اما،  هنوز چیزی در  آن زمان وجود داشته است که در لایه ی زیرین و پنهان رفتارها خود را نشان می داده است. چیزی که طعم شیرین جوانمردی داشت. هنوز بارقه ی روشنایی بخشی به نام آزادمردی داشت. 


آن چه مرگ بنیتای هشت ماهه و آتنا و ... را هولناک تر، سیاه تر و دردناک تر می کند، مرگ جوانمردی است که در غروب فرهنگ ایران، همه را غمگین و بلکه هراسان کرده است. رباینده ی ماشینی که بنیتا در آن نشسته بوده است، می توانست این طفل بی دفاع را به صورت پنهان به خانواده اش برگرداند و یا دست کم می توانست او را در سایه ای در محل عابران بگذارد تا دیگران نجاتش دهند. اما او این کار را نکرده است. زیرا چیزی که پیش از این در او مرده است، روحیه ی جوانمردی است. 


وقتی در احوال این مرز  و بوم دقت می کنیم، "مرگ جوانمردی" را بیشتر باور می کنیم. این فقط رباینده ی بنیتا و یا متجاوز به اتنا و... نیست که آن عنصر اساسی انسان و جوانمردی را از دست داده اند، آن که بیمار را بخاطر فقر از بیمارستان می راند، آن که بی توجه به رنج های عمیق هموطنانش غرق در لذت می شود و حاضر نیست دست کسی را بگیرد، آن که داروی تقلبی توزیع می کند، آن که از نیاز و احتیاج دیگران سوء استفاده می کند و آنها را برده ی جنسی خود می کند،  و مثال هایی از این قبیل، نشان می دهد ما با در شرایط "بدخیم اخلاقی" زندگی می کنیم. جوانمردی را در سیاست و قدرت نیز  از دست داده ایم. با هر کسی که با ما موافق نیست، هر رفتاری که از دست مان بر آید،  می کنیم. سالیان می گذرد و هنوز حصارها برداشته نشده است. 


✔️دوستی قاعده دارد.  دشمنی هم قاعده ی خودش را دارد، هم چنان که دزدی هم قاعده ی خودش را دارد. قدرت هم قاعده ی خودش را دارد. ثروت نیز. هر رفتار خوب و بد، قاعده ای دارد.  این گونه نبوده است که اگر دچار رفتار بد و خلاف شدیم، هیچ مرز و قاعده ای را به رسمیت نشناسیم. به جایی رسیده ایم که باید از آرزوی داشتن جامعه ای اخلاقی دست بکشیم، فقط باید آرزو کنیم که اگر اخلاقی عمل نمی کنند، دست کم قدری هوای جوانمردی و پاس انسانیت را داشته باشند. 


اگر دزدی می کنید، اگر بیت المال را ملک خصوصی خود می دانید، اگر قدرت دارید و اگرهای بسیار دیگر.. .. نوش جان تان.. 

▪️فقط کمی جوانمرد باشید. دست کم کار بد را جنایتکارانه، سبعانه و ناجوانمردانه انجام ندهید.

.