X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

همسران پیامبر

26 آذر 1395


اخیرا و به ویژه این روزها، تعدد همسران  پیامبر و ازدواج های مکررش، سوژه ی بحث و گفتگوی فضای مجازی شده است. اما حقیقتا تعجب از کسانی  است که ازدواج های مکرر پیامبر برای شان مسئله  است. واقعا چرا این موضوع کم و بیش ساده،‌این همه پیچیده می شود؟ چرا باید  از ازدواج ها ی پیامبر سوال کرد؟ 

به نظرم کسانی که از ازدواج های پیامبر تعجب می کنند و یا به دیده ی انکار و انتقاد می نگرند احتمالا یه یکی از موارد زیر نزدیک اند:

  


1. ارزش های زمانه ی خود را اصیل و ارزش های زمانه ی دیگر را غیر اصیل می دانند. 

ازدواج رسمی و مشخص با بیش از یک نفر را مذموم می داندو  آن را ضد ارزش می داند چون فکر می کند ارزش های او اصیل است. تاریخ را با ارزش های خودش مقایسه و ارزیابی می کند. به نظرم این یک خود شیفتیگی عصری است. خودشیفتگی عصری، یعنی ملاک و معیارهای زندگی خوب، آن است که من اینک و در این عصر دارم. در این رویکرد، هر کس در تاریخ با معیار من و عصر من سازگار نباشد، اورا رد می کنم و  رفتارهایش برایم غیرمنطقی می نماید. و این رویکرد یعنی، عصری که م در ان زندگی می کنم، ترازوی سنجش همه ی تاریخ است.


2. اخلاق زمانه ی خود را و فرهنگ خود را برتر می شمارد. هر کس در طول تاریخ با فرهنگ و اخلاق عصری او هماهنگ نباشد مهر ابطال می خورد. به عنوان مثال ازدواج های پیامبر را به لحاظ اخلاقی نادرست می داند زیرا آن را با اخلاق قرن 21 مقایسه می کند. این هم نوعی خود شیفتگی فرهنگی است. چه کسی می تواند بگوید آن چه من اینک غیر اخلاقی می دانم در تمام تاریخ غیراخلاقی بوده است. این سخن  را نباید با نسبی انگاری اخلاقی یکسان گرفت. 


3. پیامبر را نه یک انسان، بلکه موجودی مافوق انسان و چیزی شبیه فرشتگان می بیند. اگر پیامبر را انسانی تلقی کنیم که در ظرف زمان و فرهنگ خودش عمل کرده است، ازدواج هایش نیز نباید موجب تعجب و پرسش باشد. مگر پیامبر چیزی غیرموجه در زمان خودش انجام داده است؟ آیا همعصران پیامبر بر او در باره ی ازدواج هایش خرد می گرفتند؟. اگر خیر ..چرا؟ پیامبر هم به منزله ی انسانی درون فرهنگ زمانه ی خود و مقتضیات عصری خویش  می زیست. ازدواج پیامبر را باید درون همان فرهنگ ارزیابی کرد.


4. ازدواج های پیامبر را مغایر با رسالت پیامبری اش می دانند. از این رو از این مسئله ی کاملا شخصی پیامبر پرسش می کنند.  واقعا ازدواج های پیامبر، با هدف پیامبری او در تضاد است؟. اگر نیست  چرا باید به آن پرداخت؟. رنگ لباش و یا کفش پیامبر برای ما مسئله نیست زیرا ان را امری شخصی  و سلیقه ای می دانیم که در پیامبری او تاثیری نداشته است.  آیا ازدواج های پیامبر نتایج منفی بر رسالتش بار کرده بود؟