X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

سکوت

29 شهریور 1395


وقتی بخواهی در باره ی سکوت، چیزی بگویی و سخنی بر زبان بیاوری،

عجیب است که در همان ابتدا باید خود سکوت را نادیده بگیری. سکوت را بشکنی  و چه تناقضی

توصیه به سکوت، در سکوت، آیا ممکن است؟

گفتن از سکوت، بی آن که بخواهیم نادیده اش بگیریم، آیا ممکن است؟

همهمه ای در شهر است. همهمه ای خود شکن. 


کافی است از خود شروع کنیم. سکوت کنیم تا آرامش و سکوت برگردد به سرزمینی که سالها است از ازدحام سخن رنج می برد. از هیاهوهایی برای هیچ.  از این همه گفتار لغو و بیهوده. از این همه آلودگی های صوتی که جان همه را آزار می دهد. از این همه تیرگی زبان. راه رهایی از تریبون نمی گذرد. از پنجره ی سکوت است که خورشید عقلانیت برخواهد دمید.  از تامل و تفکر ونه از جیغ ها و فریاد زدن ها. 


چاره ی کار، عقلانیت در  اندیشه و گفتار، اراده ی معطوف به عمل، انتظاری منطبق با واقعیت ها و سکوتی بالغانه است، به شرط آن که،   پیران از هیاهوهای کودکانه شان دست بردارند. به شرط آن که اطفال سیاست، بالغ شوند. به شرط آن که خرد ورزی های حکیمانه، بر جای لجاجت ها و میان مایگی ها بنشیند.