X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

در باب بی حوصلگی

23 تیر 1395
بی حوصلگی ما را از همه چیز، دلزده می کند. می نشینیم. بر می خیزیم. می رویم. می آییم. سکوت می کنیم. حرف می زنیم. اما نمی دانیم این بی حوصلگی چیست که در همه ی  موقعیتها راحت مان نمی گذارد. 

بی حوصلگی یعنی آیینه ی درون مان شکسته است. در آیینه ی شکسته، همه چیز شکسته نشان داده می شود. کج و معوج. در هم ریخته و گاهی هم به صورت خنده دار.

 آیینه ی شکسته، تصویری شکسته از جهان به ما می دهد. گاهی دل ما هم به سنگ بی حوصلگی می شکند. در این وقت است که جهان در هم می ریزد. جهان در هم نمی ریزد. جهان بر همان پاشنه ی قبل می چرخد این دل ما است که جهان را شکسته می نمایاند. 

زمان در هنگام بی حوصلگی، کند و مکان، تنگ  می شود.


pdf....در باب بی حوصلگی