X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

قدر

9 تیر 1395


 او را که روزش بی قدراست، کدام شب قدر، قدرش دهد؟

شب قدر هر کس، به رنگ روزهای زیسته اش است. 

چه راحت خیالان و آسوده دلانی که 

تمام روزها را بی قدر می گذرانند اما در شب قدر، انتظار قدر دارند.

زهی خیال باطل

آن که روزهایش، همه، بی قدر است، شب قدر به چکار آید؟