X
تبلیغات
الی گشت
رایتل

مرگ

3 آبان 1395

یکی از دوستان،  به مناسبتی مطلب کوتاه و البته قابل تاملی را ارسال کرد. در پاسخش کوتاه نوشته ای گذاشتم. 

بخشی از آن نوشته و این پاسخ را می خوانید: 


"حاضر نیستم به مرگ فکر کنم. هیچگاه به قبرستان نمی روم مگر به اجبار فوت فامیل. از خرما خوشم نمی آید مرا یاد مرگ می اندازد.

سنگ قبر شیک و گنبد و بارگاه آزارم می دهد. قبرستان چون بقیع را می پسندم. بیش از بیست سال است به اصطلاح زیارت امام یا امامزاده! نرفته ام. کمتر یاد درگذشتگان می کنم امادلبستگی هم به دنیا ندارم. حتی کلید منزلم را ندارم ، بارها پشت در مانده ام. سبکبار سفر می کنم. با آنکه همسر و فرزندانم را دوست دارم حاضر نیستم علقه به آنان چون زنجیری دست و پایم را ببندد. قبر ساده و بی سنگ را دوست دارم و بلکه بی قبری را. به حداقل ها قانعم. به خودم باشد تا آخر عمر لباس نمی خرم از ترییناتی مثل ساعت انگشتر استفاده نکردم و نمی کنم.

دوست ندارم بمیرم اما آماده مردنم مانند خوابی سنگین و سبکبار. مرگ اندیشی برایم مفهوم نیست. برای زندگی پس از مرگ تردید جدی دارم بلکه بیشتر غیر واقعی می دانم. خود را حلقه ای از زنجیره ای می بینم که چیزهایی از حلقه قبل گرفته ام و با افزودن چیزهایی باید تحویل حلقه بعد بدهم.

بر سیاق داود رشیدی می گویم: 

نه بر سنگ قبر که بر دلها بنشانید 

که گفتم

آوردنم  کوشیدم  تحویلم گرفتند.

----------------------------------

پاسخ:


اما مرگ همیشه و از نوجوانی برای من مسئله بوده و هست. این مسئله بودن ،  نه از آن رو است که از مرگ هراس دارم  و  یا دست کم هراسی بیمارگون ندارم.  مرگ برای من، هیچ وقت در آینده نبوده و نیست.

مرگ را همین ناپایداری اکنون می دانم. درک من از مرگ چیزی است که ما در آن می زییم.  در همه ی از دست دادن ها، طعم و مزه ای از مرگ می چشم.  از دست دادن ها برای من، مزه ی نیستی و  مرگ دارد. و ما آدمیان، لاجرم همواره در حال از دست دادن های مکرر  هستیم. 

مرگ اگاهی، مرا همواره هوشیار می کند که وقت چندانی ندارم. .... 

"دارد دیر می شود"، جمله است که گاهی بر زبان می آورم. به خودم می گویم دارد دیر می شود. فرصت ها زودگذرند. این گونه است که می خواهم لحظاتم را دریابم اما از شور بختی، چون ماهی، لغزنده از دستم  می گریزد. 

مرگ ، چیزی جدا نیست. با ما است. در پیچیده در هستی ما است. چه به آن بیندیشیم و چه آن را رها کنیم.

مرگ اندیشی برای من یک پیام روشن دارد.... این که من - این جا - در مسافرخانه ام و دارد دیر می شود

و آخر.... مرگ اندیشی هیچ منافاتی با زیستن و زندگی کردن و لذت بردن ندارد.

تأملات (1)

25 مهر 1395


وقتی پیامبر در مکه رسالتش آغاز شد، مردم آن سرزمین، پرستش می کردند. خدایان داشتند. آنها حتی چند خدا را می پرستیدند. با موضوعات دین بیگانه نبودند. از این رو بود که سخنان پیامبر برای شان آشنا بود...در شهر مکه ( قبل از اسلام )، سه خدای مونث محل عبادت بوده است :لات ، منات ،  عزی .  به این سه بت، بنات الله نیز میگفتند... یعنی قبل از ورود اسلام نیز، مردم الله را می شناختند


پیامبر،  خدا را برای مردم نیاورد. دین را و پرستش را نیاورد. اینها که به وفور و فراوانی رایج بود. خدایان بودند. پرستش ها هم بود... پیامبر که آمد ... توحید را آورد. پیام ضمنی اش  این بود که می خواهم شما را از این همه خدایان رها کنم. از این همه پرستش ها... 

و می خواست مردم خدایان را رها کنند و تنها یک خدا را بپرستند. در واقع به نظرم پیامبر، دو کار کرد...یکی این که از بارهای سنگین پرستیدن ها و شعایر دینی و .... بشدت کم کرد. مردم را از زیر بار این همه خدا نجات داد... دوم این که به پرستش های شان جهت و وحدت بخشید ...

پیامبر نگران بی دین شدن و بی خدا شدن مردم نبود ... برعکس، مسئله هایش این همه خدایی بود. .از این جهت پیامبر، پیامبر رهایی بود. ما هم بیش از آن که نگران بیخدایی شدن باشیم باید نگران ظهورخدایان باشیم. خدایی در قامت انسان، در شمایل پول، قدرت، ریاست، و......امروزه ما هم نیازمند ندای توحید هستیم تا از این همه سنگینی بار پرستش های خسته کننده رها شویم... ما دچار  خدایان شده ایم. 


پرستش چیست؟

یکی از معانی و مصادیق  پرستش: 

اطاعت بی چون و چرا و مطلق از انسانی دیگر است

خویش را در برابر او وانهادن و از میان بردن است

سخنانش را وحی منزل دانستن است

خود را و دیگران را قربانی او کردن است

او را محور عالم دانستن است

در برابرش سرخم کردن استنقد چیست؟

نقد، مقاومت در برابر پرستیدن انسان دیگر  است. 

نقد ،‌نقطه ی رهایی از اطاعت مطلق و پذیرش بی چون و چرای سخنان این و آن است...

نقد ، تنها یک مهارت نیست، فضیلت رهایی است

نقد ، راه برون رفت از پرستش خدایان را به ما نشان می دهد.


( تعداد کل: 278 )
   1       2       3       4       5       ...       139    >>